Oferta

Rzetelne i poprawne zarządzanie nieruchomością jest rzeczą wieloaspektową i skomplikowaną,
wymagającą specjalistycznej wiedzy i pełnego zaangażowania.
Zadania, których podejmujemy się w imieniu naszych klientów w ramach zarządzania i administrowania nieruchomościami
mają na celu utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, zapewnienie właściwego i bezpiecznego ich funkcjonowania
oraz generowanie w miarę możliwości dodatkowych zysków. 
Stale usprawniamy model zarządzania, korzystając z nowoczesnego oprogramowania
(e-kartoteka - mozliwość wglądu w indywidualne kartoteki dla poszczególnych mieszkańców), 
zapewniając wysoki poziom obsługi klientów od strony księgowej,
a dzięki współpracy ze sprawdzonymi partnerami (których kwalifikacje i sprawność działania
wielokrotnie były potwierdzane przez Mieszkańców administrowanych przez nas Wspólnot)
jesteśmy przekonani,
że współpraca z nami okaże się satysfakcjonująca i przyniesie wymierne korzyści także i Państwa Wspólnocie. 

Jeśli szukacie Państwo wiarygodnego administratora  Wspólnoty Mieszkaniowej lub Nieruchomości Komercyjnej,
to serdecznie zapraszamy do kontaktu i uwówienia się na spotkanie,
dzięki czemu będziemy mogli przygotować dla  Państwa indywidualną, kompleksową
i w pełni profesjonalną ofertę w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Zakres naszych usług  obejmuje:


Administrowanie:
 • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji właścicieli nieruchomości
 • prowadzenie książki obiektu oraz innej dokumentacji technicznej
 • rozliczanie mediów (woda i ciepło)
 • nadzór nad usuwaniem awarii i bieżących usterek
 • przyjmowanie i realizacja zgłoszeń oraz wniosków od właścicieli lokali
 • sprawdzanie jakości wykonywanych usług w obrębie nieruchomości
 • negocjowanie cen usług
 • organizacja zebrań rocznych Wspólnoty lub częściej w miarę indywidualnych potrzeb

Obsługa księgowo-finansowa:
 • prowadzenie obsługi w zakresie wymiaru opłat z tytułu kosztów zarządu, kosztów bieżącego utrzymania budynku oraz kosztów remontu, opłat za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, kanalizację wywóz nieczystości, oraz innych opłat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • wykonywanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz składanie deklaracji podatkowych
 • windykacja należności z tytułu opłat za lokale
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz rozliczeń planów gospodarczych
 • wystawianie stosownych dokumentów właścicielom lokali
 • przygotowywanie dla potrzeb Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej comiesięcznych informacji / zestawień o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach i dłużnikach

Obsługa techniczna:
 • wykonywanie bieżących kontroli stanu technicznego obiektów
 • sporządzanie bilansu potrzeb remontowych budynku oraz ocena pilności ich realizacji
 • przestrzeganie procedur konserwatorskich dla nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
 • uczestnictwo w realizacji zadań remontowych oraz w odbiorach wykonanych robót,
 • zlecanie przeglądów i prowadzenie dokumentów określonych przepisami prawa budowlanego i przepisami dozoru technicznego,
 • pomoc w pozyskaniu kredytów bankowych.

Obsługa prawna:
 • obsługa prawna Wspólnot w zakresie podstawowym
 • wyszukiwanie ofert oraz osób świadczących pomoc prawną 
 • wskazanie optymalnego wariantu w przypadkach zawiłości prawnych