Oferta

Rzetelne i poprawne zarządzanie nieruchomością jest rzeczą wieloaspektową i skomplikowaną, wymagającą specjalistycznej wiedzy i pełnego zaangażowania.

Zadania, których podejmujemy się w imieniu naszych klientów w ramach zarządzania i administrowania nieruchomościami mają na celu utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, zapewnienie właściwego i bezpiecznego ich funkcjonowania oraz generowanie w miarę możliwości dodatkowych zysków. 

Stale usprawniamy model zarządzania, korzystając z nowoczesnego oprogramowania (e-kartoteka - mozliwość wglądu w indywidualne kartoteki dla poszczególnych mieszkańców), zapewniając wysoki poziom obsługi klientów od strony księgowej, a dzięki współpracy ze sprawdzonymi partnerami (których kwalifikacje i sprawność działania wielokrotnie były potwierdzane przez Mieszkańców administrowanych przez nas Wspólnot) jesteśmy przekonani, że współpraca z nami okaże się satysfakcjonująca i przyniesie wymierne korzyści także i Państwa Wspólnocie. 

Jeśli szukacie Państwo wiarygodnego administratora  Wspólnoty Mieszkaniowej lub Nieruchomości Komercyjnej, to serdecznie zapraszamy do kontaktu i uwówienia się na spotkanie, dzięki czemu będziemy mogli przygotować dla  Państwa indywidualną, kompleksową i w pełni profesjonalną ofertę w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

 

Zakres naszych usług  obejmuje:

Administrowanie

 • prowadzenie i aktualizowanie ewidencji właścicieli nieruchomości
 • prowadzenie książki obiektu oraz innej dokumentacji technicznej
 • rozliczanie mediów (woda i ciepło)
 • nadzór nad usuwaniem awarii i bieżących usterek
 • przyjmowanie i realizacja zgłoszeń oraz wniosków od właścicieli lokali
 • sprawdzanie jakości wykonywanych usług w obrębie nieruchomości
 • negocjowanie cen usług
 • organizacja zebrań rocznych Wspólnoty lub częściej w miarę indywidualnych potrzeb

Obsługa księgowo-finansowa

 • prowadzenie obsługi w zakresie wymiaru opłat z tytułu kosztów zarządu, kosztów bieżącego utrzymania budynku oraz kosztów remontu, opłat za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, kanalizację wywóz nieczystości, oraz innych opłat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • wykonywanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz składanie deklaracji podatkowych
 • windykacja należności z tytułu opłat za lokale
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz rozliczeń planów gospodarczych
 • wystawianie stosownych dokumentów właścicielom lokali
 • przygotowywanie dla potrzeb Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej comiesięcznych informacji / zestawień o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach i dłużnikach

Obsługa techniczna

 • wykonywanie bieżących kontroli stanu technicznego obiektów
 • sporządzanie bilansu potrzeb remontowych budynku oraz ocena pilności ich realizacji
 • przestrzeganie procedur konserwatorskich dla nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
 • uczestnictwo w realizacji zadań remontowych oraz w odbiorach wykonanych robót,
 • zlecanie przeglądów i prowadzenie dokumentów określonych przepisami prawa budowlanego i przepisami dozoru technicznego,
 • pomoc w pozyskaniu kredytów bankowych.

Obsługa prawna

 • obsługa prawna Wspólnot w zakresie podstawowym
 • wyszukiwanie ofert oraz osób świadczących pomoc prawną 
 • wskazanie optymalnego wariantu w przypadkach zawiłości prawnych

Biuro Główne

ul. Jagiellońska 2/1
10-271 Olsztyn

Godziny otwarcia

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
0800–1600
0800–1600
0800–1700
0800–1600
0800–1500

Biuro Jaroty

ul. Wilczyńskiego 25E
lokal 134
(Centrum H&B, I piętro)
10-686 Olsztyn

Godziny otwarcia

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
0800–1600
0800–1600
0800–1700
0800–1600
0800–1500